Vad är viktigast att tänka på då man förtöjer med Klippfast?

Se till att “fingrarna” sitter ordentligt i sprickan.Säkerställ att Klippfast har stöd i klippan åt det håll båten ligger. Detta fördelar båtens krafter mellan klippan och Klippfast.