Hur stor kraft rycker min båt med om det blåser upp?

Svårt att ge en exakt siffra då många faktorer spelar in.
vindfång på skrov och överbyggnad, hur mycket det blåser och hur exponerad båten är för vinden. Var tyngdpunkten ligger i båten. T.ex. en segelbåt har sin tyngdpunkt under vattenytan i kölen – en motorbåt över ytan.

Viktigt är att regelbundet kontrollera förtöjningarna. En annan bra sak är rejält långa tampar i land, vilket avlastar dragkraften i förtöjningen. Någon form av ryckdämpning i eller på tampen är också en viktig åtgärd.